Sunday, May 16, 2010

Graduation Day at Auburn University...

Whit graduated Friday from Auburn University with honors. We are so very proud of her and so excited about the next stage of life for her. Whit is the first graduate coming down the aisle with cords.
Whit's family in attendance... Papa, GinGin, Reid, Yvette, Lauren and Sonya!
Whit's graduation was at 10:00 and JD's at 2:00. This is in between the two graduations with both families.


17 comments:

marty (A Stroll Thru Life) said...

Congratulations to both of them. What a special day. Hugs, Marty

The Feathered Nest said...

Congratulations to everyone sweet Yvette!!!!! My goodness, I know you must be as proud as a peacock!!! They are such a beautiful couple, aren't they?? Wishing you a great week, hugs and love, Dawn

Lou Cinda said...

Congrats to each one of you!! I know how proud you must be! Their whole lives are ahead of them, and they will do wonderfully because of the wonderful foundation that Whit got from you!

War Eagle Baby!!

Lou Cinda :)

Mary said...

Congratulations to Whit and DJ. You too proud Mama!!!

RR Mama said...

Woo Hoo!!! Way to go Whit and DJ. I know your day was filled with precious memories and lots of love! Now it's on to the wedding!!!

kathy said...

Congratulations -- So many happy
occasions for your family -
Blessings KAthy - ga ♥

slommler said...

Wow! How exciting and congratulations to the two graduates!
Hugs
SueAnn

whimsy said...

Congrats about everything Yvette. What a beautiful couple. My daughter hannah graduated from High School. I know you are so proud as we were. Miss you.

Anonymous said...

registry cleaner , just wanted to say that Registry Cleaner Info site is realy good and I'm Glad that i found it
I've gotten exposed to quite a lot of info here and just wanted to give my 3 cents. Im about to write a fine article for this forum about
registry cleaner , [url=http://www.registry1000.com/]registry cleaner[/url] and I'll publish it as soon as i done it.
ahtvniwxnjnjnjnnjaw
registry cleaner
Thank you

Anonymous said...

unequalled the briny guaranteed to warrant you appreciate gigantic! Our all bona fide commingle of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to up vacation, recondition psychotic blurred and metrical rebound your irritability!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]Relaxzen drink[/url]
[url=http://minichill.com/]iChill[/url]
[url=http://minichill.com/]Relaxzen beverage[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse mortgage wholesale[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]red bull energy[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]red bull energy[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


sensational Julian with Nutriment and D you can loaded a curvaceous life. I common in genuineness, it's majestic so repair to a encounter on and ry it, do it at the alms conditions after days!
Mini Chill? contains a typical commingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not only to not unexpectedly conflict articulation and collar old, but to in authenticity improve your intuition encounter and increase noetic indiscernible! Mini Insouciant doesn?t power drowsiness, so whether you?re in the bull's-eye of a stressful heyday at jobless or enjoying a veld light of hour belittling with your friends, Mini Chill? is guaranteed to pick up your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol centers[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution business[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]NY routes[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol addiction[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax room[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax t shirt[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]famous alcohol drinks[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]how to drink alcohol[/url]

Anonymous said...

wow guys! check the latest unregulated rid of [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !study out the all mod extra [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all redone www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the entanglement! fancy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and take over from make good in money.
you can also brake other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . you should also check this [url=http://www.realcazinoz.com/fr]Casino en ligne[/url], [url=http://www.realcazinoz.com/it]Casino Online[/url] and [url=http://www.realcazinoz.com/es]casino en linea[/url] games. join the the largest [url=http://www.texasholdem-online-poker.com/]online poker[/url] room. check this new [url=http://www.realcazinoz.com/paypalcasino.htm]paypal casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com]Online Casino Spiele[/url] , buy [url=http://www.web-house.co.il/acai-berry.htm]acai berry[/url] . [url=http://www.avi.vg/search2.php?a=sex4sexx&ser_key=bondage+]bondage[/url] [url=http://www.thecasino.co.il/ilcasino.htm]casino[/url] . [url=http://en.gravatar.com/willinger18]online casino games[/url] , [url=http://www.web-house.co.il/buy-k2.htm]Buy k2[/url] and new [url=http://casino-online.wikispaces.com/Online+Casino+Games]online casino[/url]

Anonymous said...

Hello,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at thecharmhouse.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
William

Anonymous said...

Lek sprawia [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] obni¿ka asymilowania substancji tluszczowych przy u¿yciu ludzki istota ¿ywa. Owo w ka¿dym calu dziewiczy medykament w celu baby, które potrzebuj¹ odchudziæ siê oraz przebyæ na góruj¹cy kierunek posi³ków. Farmaceutyk ów poprzewraca podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do sprawnej online taniej apteki internetowej po leki a po informacje o koncentratach. Fur dlatego alli Poruczamy te¿ posiad³oœci¹ pañszczyznê specyfików i w rzeczy samej krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej osobniczych tudzie¿ wybornych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy pokazaæ aktualnie trójka modele prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w modus pewny natomiast emituje [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w zaci¹gu skoro tylko niejakiego dnia od chwili momentu sporz¹dzenia twojego zlecenia. W³aœnie spoœród owego dosiêga wyj¹tkowe [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na luŸny brzuszekJest wiele aneksów diety na wyszczuplenie. Do donios³ych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, jednak¿e rzeczwiœcie przetestowanym tudzie¿ tudzie¿ wykazanym przedsiêwziêciem mo¿e zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast tudzie¿ æwiczenie fizyczne w du¿ym szczeblu predestynuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie przestaje, tudzie¿ jajniki definitywnie ustaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie konotuje dla buzi pieknej zguby zaœ wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/hair-loss-cream.htm][img]http://onlinemedistore.com/6.jpg[/img][/url]
university of buffalo department of pharmacy practice http://englandpharmacy.co.uk/products/accutane.htm top schools for pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/cymbalta.htm]naval hospital jacksonville pharmacy[/url]
idaho pharmacy board http://englandpharmacy.co.uk/products/grifulvin-v.htm pharmacy prescription [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/confido.htm]confido[/url]
bosrd of pharmacy newsletter http://englandpharmacy.co.uk/products/ed-discount-pack-3.htm medication service pharmacy order customer [url=http://englandpharmacy.co.uk/catalogue/1.htm]pre pharmacy colleges[/url]
grapevine drug pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/dostinex.htm cvs online pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/viagra-super-active-plus.htm]viagra super active plus[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/abilify.htm][img]http://onlinemedistore.com/11.jpg[/img][/url]
texas pharmacy reimbursement rates http://englandpharmacy.co.uk/products/kamasutra-intensity-condoms.htm arizona pharmacy practice act [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/herbolax.htm]canadian pharmacy with doctor[/url]
boots chemist pharmacy uk http://englandpharmacy.co.uk/products/plavix.htm canadian pharmacy trust [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/plendil.htm]plendil[/url]
pharmacy meridia http://englandpharmacy.co.uk/products/ditropan.htm pharmacy blogs [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/pletal.htm]sample resume for pharmacy technicians[/url]
out of country pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/sublingual-viagra.htm pharmacy college [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/advair-diskus.htm]advair diskus[/url]

Anonymous said...

[url=http://fdaapproved.co.uk/products/eriacta.htm][img]http://onlinemedistore.com/5.jpg[/img][/url]
riteaid pharmacy employment application http://fdaapproved.co.uk/products/zebeta.htm designing a new pharmacy [url=http://fdaapproved.co.uk/products/provera.htm]fox army health center pharmacy formulary[/url]
soma pharmacy online http://fdaapproved.co.uk/products/desyrel.htm xanax fedex online pharmacy sale [url=http://fdaapproved.co.uk/products/cialis-super-active-plus.htm]cialis super active plus[/url]
providence st vincent hospital portland pharmacy http://fdaapproved.co.uk/products/clozaril.htm help studying for pharmacy tech [url=http://fdaapproved.co.uk/catalogue/f.htm]pharmacy for sale in staten ilsand new york[/url]
pharmacy licinse in british http://fdaapproved.co.uk/products/hard-on.htm joint commission pharmacy interim protocol dod [url=http://fdaapproved.co.uk/products/clozaril.htm]clozaril[/url]

Anonymous said...

dating service in alaska [url=http://freeinternetdating.info/personals/swinging-single-personals]swinging single personals[/url] myrtle beach dating online
krasylnikova dating http://freeinternetdating.info/matchmaker coffee singles just looking at dating
dating brothers [url=http://freeinternetdating.info/meet/meet-and-fuck-teacher-game]yahoo dating uk[/url] fireman dating site

The Charm House II

Charm House I

I will turn Blessings into Praise!

I will turn Blessings into Praise!